Centralna ljekarna

Florijanski trg 4, Koprivnica

Voditelj ljekarničke jedinice:
Dragana Banjanac, mag. pharm.

RADNO VRIJEME: 
Pon – Pet 07:00 – 20:00 h
Subota 08:00 – 13:00 h

Kontakt

 • 048/621-049
 • 048/623-498
 • centralnaljekarnakc@gmail.com

Ljekarna Koprivnica

Braće Radić 2, Koprivnica

Voditelj ljekarničke jedinice:
Dejana Škrinjar, mag. pharm., univ. spec. pharm.

RADNO VRIJEME: 
Pon – Pet 07:00 – 20:00 h
Subota 08:00 – 13:00 h

Kontakt

 • 048/641-550
 • ljekarna.kc@gmail.com

Ljekarna Rasinja

Trg Sv. Florijana 4, Rasinja

Voditelj ljekarničke jedinice:
Mirjana Smok, mag. pharm.

RADNO VRIJEME: 

Tjedan koji prethodi 2. Suboti u mjesecu
Utorak, četvrtak i petak: 07:30 – 14:30 h
Ponedjeljak i srijeda 13:00 – 20:00 h
Subota (2. u mjesecu): 08:00 – 13:00 h

 

Ostali tjedni
Utorak, četvrtak i petak: 07:00 – 15:00 h
Ponedjeljak i srijeda 12:00 – 20:00 h

Kontakt

 • 048/837-350
 • ljekarna.rasinja@gmail.com

Ljekarna Sokolovac

Trg dr. Tomislava Bardeka 8

Voditelj ljekarničke jedinice:
Maja Tudić Ostriž, mag. pharm.

RADNO VRIJEME: 

Tjedan koji prethodi 1. Suboti u mjesecu
Ponedjeljak, srijeda i petak: 07:30 – 14:30 h
Utorak i četvrtak: 13:00 – 20:00 h
Subota (1. u mjesecu): 08:00 – 13:00 h

 

Ostali tjedni
Ponedjeljak, srijeda i petak: 07:00 – 15:00 h
Utorak i četvrtak: 12:00 – 20:00 h

Kontakt

 • 048/838-050
 • ljekarna.sokolovac@gmail.com

Ljekarna Drnje

Trg kralja Tomislava 4, Drnje

Voditelj ljekarničke jedinice:
Božena Hrešć, mag.pharm.

RADNO VRIJEME: 

Tjedan koji prethodi 1. Suboti u mjesecu
Srijeda, četvrtak i petak: 07:30 – 14:30 h
Ponedjeljak i utorak: 13:00 – 20:00 h
Subota (1. u mjesecu): 08:00 – 13:00 h

 

Ostali tjedni
Srijeda, četvrtak i petak: 07:00 – 15:00 h
Ponedjeljak i utorak: 12:00 – 20:00 h

Kontakt

 • 048/831-248
 • ljekarna.drnje@gmail.com

Ljekarna Đurđevac

Ulica Ljudevita Gaja 3, Đurđevac

Voditelj ljekarničke jedinice:
Daniela Ranogajec, mag.pharm.

RADNO VRIJEME: 

Ponedjeljak – petak: 07:00 – 20:00 h
Subota: 08:00 – 13:00 h

Kontakt

 • 048/812-043
 • ljekarna.djurdjevac189@gmail.com