Financijski plan

Financijska izvješća

Izvještaji o radu

Program rada i plan razvoja

Podaci o izvršenju financijskog plana

Strateški plan za očekivana ulaganja u periodu od 2021.-2023. godine

Kalendar važnih događaja

 1. Godišnji financijski izvještaj za 2022.godinu – 28.02.2023.
 2. Financijski izvještaj za razdoblje 01. do 31.03.2023.     — 30.04.2023.
 3. Financijski izvještaj za razdoblje 01. do 30.06.2023.     – 31.07.2023.
 4. Financijski izvještaj za razdoblje 01. do 30.09.2023.     – 31.10.2023.
 5. Izvješće o pravu na pristup informacijama i zaštiti osobnih podataka za 2022.godinu – 31.01.2023.
 6. Izvješće o tijeku provedbe mjera i ciljeva Antikorupcijskog programa – 31.01.2023.
 7. Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenje od plaćanja trošarina za 2023.godinu – 09.02.2023.
 8. Godišnje izvješće s podacima o količini i vrsti ambalaže i ambalažnom otpadu – 01.03.2023.
 9. OPZ STAT-1 (Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima na dan 31.12.2022.) – 28.02.2023.
 10. Izvještaj o radu za 2022.godinu – 31.03.2023.
 11. Izvješće o fiskalnoj odgovornosti za 2022.godinu – 28.02.2023.
 12. Izvješće o javnoj nabavi za 2022.godinu – 31.03.2023.
 13. Obrazac PD za 2022. (Porez na dobit) – 30.04.2023.
 14. Obrazac OKFŠ (obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma) – 30.04.2023.

Donacije