Ljekarne Koprivnica posjeduju certifikat u skladu s normom ISO 9001:2015 za:

Opskrbu i prodaju lijekova i medicinskih proizvoda, te savjetovanje u njihovoj primjeni.

Certifikat je potvrđen od poznate certifikaciijske kuće Det Norske Veritas (DNV) i svake se godine obnavlja u svrhu čega se jednom godišnje provodi audit.

Ljekarne Koprivnica imaju potvrdu o akreditaciji Hrvatske akreditacijske agencije te su upisane u e-registar akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj, što je međunarodno priznat dokaz i povjerenje u usluge koje ljekarne pružaju.

 

POLITIKA KVALITETE

Ljekarne Koprivnica se obvezuju nastaviti davati najbolju moguću uslugu korisnicima prema kriterijima Dobre ljekarničke prakse i Kodeksa ljekarničke etike i deontologije.

Ljekarna se obvezuje kontinuirano djelovati u uspostavljanju sustava vrijednosti i brige o kulturnoj baštini očuvanjem povijesne tekovine ljekarništva i u tu svrhu uključiti Staru restauriranu ljekarnu s laboratorijem iz 1988. godine.

Putem stručnih ljudskih resursa s kontinuiranim sustavom obrazovanja/osposobljavanja sa stalnim stručnim usavršavanjem poboljšati kvalitetu usluga, zadovoljenje korisnika i svojih djelatnika.

U svim fazama posla djelatnici Ljekarne bit će neovisni o poslovnom, financijskom ili bilo kakvom drugom pritisku koji bi mogao utjecati na njihovo stručno mišljenje, objektivnost i nepristranost.

Poslove će provoditi sukladno utvrđenim metodama, propisima i pravilima struke.
Provođenje racionalne terapije uz osobni pristup pacijentu te davanje naputaka o pravilnom korištenju lijeka.
Prikupljanje i prijava eventualnih nuspojava lijekova.

U još boljoj suradnji s korisnicima i dobavljačima te unutarnjim poboljšanjima u organizaciji i radu Ljekarne žele spriječiti bilo kakve ozbiljne reklamacije.

Prioritetni cilj svih zaposlenika je pružanje kvalitetnih usluga te stručni razvoj pojedinaca i međusobna povezanost.
Ljubaznost i kompetentnost, glavni su čimbenici izgradnje povjerenja pacijenata.
Ljekarne se obvezuju poticati etički kodeks kod poslovanja uz kontinuiranu razmjenu iskustava.
Stjecanje novih znanja i timski rad pretpostavke su za nove uspjehe i poboljšanje rada.

Vrhunac kvalitete usluge i liderski položaj na konkurentnom tržištu, osigurat će dodatno usavršavanje putem specijalističkih studija i postdiplomskog usavršavanja.

Ravnateljica Ljekarni Koprivnica:
Irena Hadelan, mag. pharm.
Koprivnica, 05. travanj 2022.