Ljekarne Koprivnica posjeduju certifikat u skladu s normom ISO 9001:2015 za:

Opskrbu i prodaju lijekova i medicinskih proizvoda, te savjetovanje u njihovoj primjeni.

Certifikat je potvrđen od poznate certifikaciijske kuće Det Norske Veritas (DNV) i svake se godine obnavlja u svrhu čega se jednom godišnje provodi audit.

POLITIKA KVALITETE(pdf)

• Ljekarne Koprivnica se obvezuju nastaviti davati najbolju moguću uslugu korisnicima prema kriterijima Dobre ljekarničke prakse i Kodeksa ljekarničke etike i deontologije.

• Ljekarne se obvezuju kontinuirano djelovati u uspostavljanju sustava vrijednosti i brige o kulturnoj baštini očuvanjem povijesne tekovine ljekarništva i u tu svrhu uključiti Staru restauriranu ljekarnu s laboratorijem iz 1888. godine.

• Putem stručnih ljudskih resursa s kontinuiranim sustavom obrazovanja / osposobljavanja sa stalnim stručnim usavršavanjem poboljšati kvalitetu usluga, zadovoljenje korisnika i svojih djelatnika.

• U svi fazama posla, djelatnici Ljekarni biti će neovisni o poslovnom, financijskom ili bilo kakvom drugom pritisku koji bi mogao utjecati na njihovo stručno mišljenje, objektivnost i nepristranost.

• Poslove će provoditi sukladno utvrđenim metodama, propisima i pravilima struke.

• Provođenje racionalne terapije uz osobni pristup pacijentu te davanje naputaka o pravilnom korištenju lijeka.

• Prikupljanje i prijava eventualnih nuspojava lijekova.

• U još boljoj suradnji s korisnicima i dobavljačima lijekova, te unutarnjim poboljšanjima u organizaciji i radu, Ljekarne žele spriječiti bilo kakve ozbiljne reklamacije

• Prioritetni cilj svih zaposlenika je pružanje kvalitetnih usluga, te stručni razvoj pojedinaca i međusobna povezanost.

• Ljubaznost i kompetentnost, glavni su čimbenici izgradnje povjerenja pacijenata.

• Ljekarne se obvezuju poticati etički kodeks kod poslovanja uz kontinuiranu razmjenu iskustava.

• Stjecanje novih znanja i timski rad pretpostavke su za nove uspjehe i poboljšanje rada.

• Vrhunac kvalitete usluge i liderski položaj na konkurentnom tržištu, osigurat će dodatno usavršavanje putem specijalističkih studija i postdiplomskog usavršavanja.

• Ljekarne se obvezuju minimizirati bilo kakav negativni utjecaj svog djelovanja na klimatske promjene.

 

RAVNATELJ LJEKARNI KOPRIVNICA:
Irena Hadelan mag. pharm.

2024-03-26