Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”  brojevi 25/13, 85/15, 69/22) dajemo sljedeću obavijest:
Zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ljekarnama Koprivnica:

PISANIM PUTEM NA ADRESU:
Ljekarne Koprivnica, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica

ELEKTRONIČKIM PUTEM NA ADRESU:
informacije.ljkc@gmail.com

TELEFONOM NA BROJ:
048 621 911

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE LJEKARNI KOPRIVNICA:
Marina Nemec Jozić, mag. pharm.

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenih obrazaca:

  1. Zahtjev za pristup informacijama
  2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

ZU Ljekarne Koprivnica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.